เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนขนาดสินค้าในทุกกรณี
ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต หรือสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันรับสินค้า โดยติดต่อผ่านทางอีเมล contact@akarafinejewelry.com พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อแสดงความจำนงในการ

เปลี่ยนสินค้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า สำหรับสินค้าที่ลดราคาพิเศษ (SALE)
กรณีคืนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกับตอนนำส่ง ป้ายราคาสินค้าคงอยู่ครบถ้วน ไม่ผ่านการใช้งาน และไม่ผ่านการซัก
แจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันรับสินค้า โดยติดต่อผ่านทางอีเมล contact@akarafinejewelry.com พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อแสดงความจำนงในฃ

การคืนสินค้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า
แจ้งความจำนงในการคืนสินค้า ผ่านทางอีเมล contact@akarafinejewelry.com กรุณาระบุหมายเลขการสั่งซื้อ รุ่นสินค้าที่ต้องการคืน และ บัญชีธนาคาร (สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง) รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับสินค้าคืนเท่านั้น

เงื่อนไขการคืนเงิน
เมื่อมีการยกเลิกการสั่งซื้อ คืนสินค้า หรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบ วิธีการคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อ หากเป็นการจ่ายเงินแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง กรุณาแจ้งเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินคืน

การคืนเงินจะเริ่มขึ้นเมื่อสินค้ากลับเข้าสู่คลังสินค้าและผ่านการตรวจเช็คสภาพสินค้า โดยมีรายละเอียดระยะเวลาการคืนเงิน ดังนี้
บัตรเครดิต/ เดบิต: คืนเงินภายใน 30-45 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน
เก็บเงินปลายทาง: คืนเงินภายใน 15-30 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน
*ระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรอบบิลการชำระรายเดือนของแต่ละธนาคาร

**หากยังไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาสอบถามกับทางธนาคารเจ้าของบัตร หรือ สามารถติดต่อได้ที่ destinysportthailand@gmail.com หรือ 063 2636366 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10:00 น. – 16:00 น.)